Szent István király római Katolikus Plébánia honlapja

Karcag Grotta


Római Katolikus Plébánia

 
Szent István király
római katolikus
templom
 
A templom belülről
 
Szent Erzsébet kápolna

 

                              

 

 

 
Szeretettel köszöntjük honlapunkon.

"Karcagi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány"
Adószám: 18208746-1-16


Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!
A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba,
írd fel a szíved táblájára! Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat!
Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.

Péld 3,1-8A karcagi plébánia anyakönyveinek másod példányiról készült mikrofilmek jelzete a Magyar Országos Levéltárban

Karcagi Római Katolikus
Plébánia Bankszámlaszáma:

10701472-66369187-51100005

 Látogatók száma: 
 Kellemes böngészést kívánunk!
látogató számláló
Karcagi Római Katolikus Egyházközösségért Alapítvány
Alapító okirata
Adószám:
18208746-1-16
Dicsértessék a Jézus Krisztus!Veress Zoltán atya Karcag város plébánosa
Mobil: 06 30 3263640

 Képtár, videók, kiadványok
                  
   Györffy István Katolikus
Általános Iskola
Karcag

  Történet   
A karcagi templom felavatása 1901 (korabeli újságcikk)

  Imádságok  Berekfürdői Szent László    Lelkigyakorlatos
Ház és Gyógyüdülő
 

  Miserend

  Hasznos linkek

  Elérhetőség   

  Temetői hírdetések

Pontos dátum és idő

Hirdetések (események)

Dr. Perge Judit képei egyházi eseményekről

 

 

 

Rákattintva           
nagyíthatjuk! æ
Mondass szentmisét! (pdf link)

Szentmisék rendje
S

Z

E

N

T

M

I

S

É

K


rendje.
H
Í
R
D
E
T
É
S
E
K


A képekre kattintva olvashatóbb a szöveg.

 Mozgó ünnepeink 2031-ig Mozgó ünnepeink 2031-ig (link)


Információs és
elérhetőségi adatok
Plébánia bankszámlaszáma:
10701472-66369187-51100005


Cím: 5300 Karcag Széchenyi
                  sugárút 2

Plébánia telefonja:       06 59 356 905   Ez az új!!!!

Veress Zoltán atya mobilja:        06 30 326 3640Ennek a honlapnak a linkje:

www.karcag.plebania.huE mail cím:

veresszoltan73@gmail.com A plébániai hivatal
ügyfélfogadási rendje:

kedd:  délután  15 - 17 óráig

 

 

Hasznos linkek további egyházi témájú böngészéshez


 Szent Pál Marista Általános Iskola, Karcag Marista

 Marista Testvérek Honlapja     

 Napi Evangélium

 Egri főegyházmegye

 Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 Virtuális Plébánia

 Szent István Rádió

 Katolikus Rádió (Örömhír mindenkinek)

 Mária Rádió

 Magyar Kurír Katolikus Hírportál

 Szent István Televízió      

 Magyar Katolikus Lexikon

Imádságok

 
 Az Úr imádsága (Miatyánk) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
                                 Ámen
 
 Apostoli Hitvallás
 (Hiszek egy    Istenben)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.

                              Ámen

   
 Üdvöz légy Mária
 (Angyali üdvözlet)

Üdvöz légy, Mária!
Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.

                            Ámen.
Készíti: Jung Károly 30 5387532